img-248391A1E32E-A280-B1A8-DEFC-AD24310C12B8.jpeg
img-2477F805F7BE-B73C-1D7E-4D38-AF6194185348.jpeg
img-2480C6A52B18-1048-4F27-DE9F-AB0E094CC091.jpeg
img-2485E03A989B-2C58-978E-7288-AA806BC46FF3.jpeg
img-24880ABD47C2-798D-B958-6A45-5D2FD3B99774.jpeg
img-24877E6429B4-4ED7-6B79-3834-BBA0538E54FC.jpeg
img-25304DA705CC-FDAD-44BB-B6C4-7746964C5D4B.jpeg
img-2509690C343F-D309-7DA6-F0D7-316E83D52E32.jpeg
img-2508347E305C-2E94-79F0-DBA0-44820B8B3EB4.jpeg
img-24968B20FA43-2A5A-D6EB-D158-946B32D083C4.jpeg
img-2526DDB93067-A3E6-3F8C-DF26-E0AA1C5F0C33.jpeg

VIZIUNEA SI MISIUNEA 

 

VIZIUNEA

Formarea unor tineri creativi, cu o personalitate autonomă, capabili de adaptare într-o societate a cunoaşterii, deschişi către un orizont cultural complex şi pregătiţi pentru provocările lumii contemporane.

MISIUNEA

Misiunea ''Liceului Tehnologic Corbu,, definită printr-o strategie educaţională complexă, este de a optimiza constant oferta educaţională, în raport cu standardele de calitate naţionale şi europene, ţinând cont de idealurile şi exigenţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi.

VALORI PROMOVATE

Valorile Liceului Tehnologic Corbu ca organizaţie preocupată de satisfacerea la un nivel înalt a cerinţelor şi nevoilor grupurilor sale ţintă, sunt: profesionalism, calitate, competenţă, demnitate.

Istoric

img 248902AB4AA7 152B 07C8 B389 F6E0AA5C9BB6

Istoricul şcolii corbene este strâns legat de cel al bisericilor. Odată cu influenţa Şcolii ardelene, apare şi Şcoala românească confesională. Între anii 1781-1790, în perioada josefină, pe locul actualei grădinițe, pe lângă biserica greco-catolică, într-o clădire de lemn, apare prima clădire. Primul învățător, TROFIN GABRIEL1837.

În anul şcolar 1871-1872 sunt 116 elevi, dintre care 56 de feciori şi 60 de fete, la învățătorul GABRIEL COȘOCARIU. În anul 1875 se construiește o nouă clădire, pe temelia școlii vechi.

În 1877, apare atestată și secția maghiară. În anul şcolar 1878-1879 sunt 29 de elevi, la învățătorul GRIGORE TRIF. Școala funcționează mai mulți ani. În anul şcolar 1900-1901 sunt 93 de elevi la zi, precum şi 27 la cursuri de repetiţie (curs duminical de împrospătare şi recapitulare a cunoştinţelor). 1910-1911, la secția română e învățător TRIF GRIGORIU, iar la secția maghiară,FOLDES ZOLTAN. În anul școlar 1936-1937, nr. de elevi la gimnaziu este de 32, iar la clasele 5-8 sunt 28 de elevi, la învățătoarea Floricica Coșocariu. Între 1945-1946, sunt 53 de elevi români la clasele primare ale învățătorului Dumitru Goia,iar ,în clasa a 5-a,secția maghiară, la învățătoare BRAȘOG IULIANA sunt 4 elevi.

 

Școala Capu Corbului

• 1893-1912-prima atestare a unei construcții
• 1922-1923, învățătorul HÂNGANU NICOLAE are, la secția română, 36 de elevi, iar la secția maghiară, învățătorul BENCZA JOSZEF are 17 elevi. .
• 1949-1945, ION RUGINĂ are 41 de elevi la secția română și la secția maghiară DOMOKOS ERSZEBET are 27 de elevi.

Școala BARASĂU

• Primele date din 1922.
• În 1931 se dă în funcțiune, prima clădire.
• Între 1938-1938, sunt 24 de elevi la clasele 1-4 și 31 de elevi la clasele 5-8, la învățătorul Diaconescu despre care sunt date din 1912-1913.
• În anii 1945-1946, sunt la primar 69 de elevi, iar la gimnaziu 25 de elevi, la învățătorii ION RUGINĂ ȘI FLORICA COȘOCARIU .
• Între 1952-1953, învățători sunt DUMITRU ȘI ALEXANDRA GANEA, iar educatoare CORNELIA LUCA

img 2469EF51A011 89A1 206D A9B1 5446D052A924

NOI ÎŢI FACEM COPILUL FERICIT ZI DE ZI

UN LICEU PENTRU TOȚI, EDUCAȚIE PENTRU TOȚI!

Informaţii Şcoală

logo LT CORBU

În cadrul instituţiei funcţionează un cabinet de asistenţă psihopedagogică coordonat de...